www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

נכסים בני חלוקה בכינוס נכסים

פשיטת רגל הינה מצב משפטי המכיר באי יכולת החייב לעמוד בחיובים אשר נטל על עצמו. הליך זה נפתח עם הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי החייב או הנושים. במידה ובית המשפט מקבל את הבקשה, הוא נותן צו כינוס נכסים לשם התחקות אחר נכסי החייב. כונס הנכסים הרשמי פועל מעתה על מנת לכנס את נכסיו של החייב. לאחר מספר חודשים נערך דיון בעניינו של החייב בבית המשפט, ושם מתקבלת החלטה האם להכריז עליו כפושט רגל. במקרים בהם בית המשפט קובע כאמור, נכסי החייב מועברים לנאמן אשר מוכר אותם ומחלק תמורתם לנושים.

הליך פשיטת הרגל, ובפרט העברת נכסי החייב לנאמן, מעלה שאלות. האם לוקחים מהחייב את כל רכושו והוא נותר בלא כלום? קשה לדמיין מצב בו השיטה המשפטית שלנו, אשר מקדשת את ערך כבוד האדם, מתירה מצב בו חייב ימצא עצמו נטול כסות וקורת גג. גישה זו באה לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון: "כבוד האדם הינו ערך אשר מקפל בתוכו הגנה על הקיום האנושי המינימאלי. דהיינו, כבודו של אדם נפגע כאשר הוא נאלץ לגור בחוצות, הוא רעב ללחם, הוא איננו יכול לגשת לטיפול רפואי, הוא חי בתנאים חומריים משפילים וכדומה". דהיינו, לאור התפיסה החברתית הנ"ל, עולה השאלה - מהם הנכסים שהנאמן יכול לתפוס ולחלק לצורך פירעון החובות?

נכסים בני חלוקה בהליך פשיטת רגל

סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל קובע מהם נכסים בני חלוקה. לפי הסעיף, נכסי פושט הרגל יכללו כל נכס השייך לפושט הרגל, או המוקנה לו, בין שלב תחילת פשיטת הרגל לשלב הענקת ההפטר. פדיון כספים המגיעים לחייב מקופת גמל דורש אישור בית המשפט, אשר יכול לאשר פדיון שכזה רק במידה וטרם הגיע המועד לתשלום כספי קופת הגמל כקצבה.

הנאמן יכול אף לפדות כספים מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיונה, בהסכמת כונס הנכסים הרשמי. גם בית המשפט וגם כונס הנכסים הרשמי, חייבים לתת לפושט הרגל הזדמנות לטעון כנגד אישור פדיון הכספים מקופת הגמל או מתכנית החיסכון. לנאמן אף מוענק הכוח להפעיל זכות או לנקוט בהליכים לצורך הפעלת זכות לגבי נכס, כלומר לממש אופציה שקיימת לפושט הרגל בתקופה בין שלב תחילה פשיטת הרגל לבין מתן ההפטר. כמו כן, ניתנים לחלוקה מיטלטלין שנחזו להיות בבעלות פושט הרגל, מכיוון שהיו בהחזקתו או שליטתו לצורך משלח ידו. כל זה, בהסכמת הבעלים האמיתי של המיטלטלין, וכל עוד אותם מיטלטלין אינם נשוא תביעה קיימת או עתידית נגד פושט הרגל.

אלו נכסים אינם בני חלוקה בהליך פשיטת הרגל?

נדמה כי סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל מאד רחב, עם זאת, כפוף הוא לסעיף 86 לפקודה, הקובע מהם נכסים שאינם בני חלוקה. סעיף זה קובע כי נכסי פושט הרגל המשמשים למחייתו ולמחיית בני משפחתו הגרים עמו אינם ברי חלוקה: מצרכי מזון לתקופה סבירה, פרטי לבוש, מיטות, כלי מיטה, כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית אחרים חיוניים, ותשמישי קדושה. למותר לציין שכל אלה אינם ברי חלוקה כל עוד מדובר בנכסים המשמשים את פושט הרגל ובני משפחתו הגרים עמו. במידה ומדובר בכמויות מסחריות של נכסים בקטגוריות הנ"ל (למשל, מחסן מלא בכלי מטבח), גם הם יהיו - מן הסתם - בני חלוקה.

בנוסף לא יהיו בני חלוקה מכונות, מכשירים, כלים, מיטלטלין ובעלי חיים בלעדיהם אין פושט הרגל יכול להתפרנס ולפרנס את משפחתו - כל עוד שוויים אינו עולה על סכום מסוים שנקבע. במידה ופושט הרגל הינו נכה, כל נכס הנחוץ לו עקב נכותו לא יחשב כבר חלוקה.

דירת המגורים של פושט הרגל

מעמד מיוחד ניתן גם לדירת חייב בפשיטת רגל. כאשר פושט הרגל הוא הבעלים או החוכר לדורות של הדירה, וזכותו בנכס רשומה, חל סעיף 33 לחוק הגנת הדייר ופושט הרגל הופך לדייר מוגן. ניתן אמנם למכור את הדירה, אולם לא ניתן יהיה לפנות את פושט הרגל ממנה. מצב זה בדרך כלל יהפוך את מכירת דירת מגורי פושט הרגל ללא כדאית. במידה ופושט הרגל אינו בעל זכות רשומה בדירה, חל סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל, המאפשר את מכירת דירת המגורים ואף את פינוי פושט הרגל ובני ביתו ממנה. עם זאת, הסעיף מתנה את הפינוי בכך שיסופק לפושט הרגל ובני משפחתו הדרים עמו דיור חלופי- באמצעות דירה חלופית או כסף.

לסיכום, המשפט הישראלי אינו מותיר את פושט הרגל ברחוב, ללא מלבוש ורעב לפת לחם. סעיף 86 לפקודת פשיטת הרגל מבקש להבטיח תנאים מינימאליים של קיום בכבוד לפושט הרגל ובני משפחתו. כך, נכסים הדרושים לקיום כמו מזון ולבוש לא יחולקו, וכך גם לגבי הנכסים המשמשים לפרנסת בני הבית. כמו כן כולל החוק הגנה מיוחדת על קורת הגג של פושט הרגל ובני משפחתו, באמצעות חוק הגנת הדייר וסעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל.