www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

עוקץ גרם לקריסה כלכלית, האם פשיטת רגל בתום לב?

פשר (חי') 10814-07-09

אחד העקרונות החשובים ביותר העומדים בבסיסה של פקודת פשיטת הרגל הינו עיקרון תום הלב. היות והליכי פשיטת רגל יכולים בהחלט לסייע לחייבים אשר אינם מסוגלים לפרוע חובם, והיות והליכה בנתיב זה עלולה לפגוע בצדדים שלישיים "חפים מפשע" (נושי החייב), בתי המשפט אינם מכניסים בגדרה של פקודת פשיטת הרגל חייבים אשר יצרו חובות בחוסר תום לב ו/או התנהלו באופן קלוקל.

סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי להחליט, לאחר עיון בחוות דעת כונס הנכסים הרשמי, ובתום הדיון בבקשת פשיטת רגל, להכריז על חייב כפושט רגל או לדחות את הבקשה במידה והתקיים אחד משני הבאים:

1. החייב יכול לפרוע חובותיו.
2. החייב מבקש לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל והוא פועל בחוסר תום לב.

תום ליבו של החייב נבחן על בסיס ההתנהלות בתקופה בה נצברו החובות, וכן לאחר מתן צו הכינוס. לדוגמא, חייב אשר יצר חובות רבים, וניסה להבריח נכסים על מנת להתחמק מנושיו, עלול להיחשב כחייב חסר תום לב. חייב כגון דא עלול למצוא את בקשתו לפשיטת רגל נדחית בבית המשפט המחוזי. הסיבות והנסיבות אשר הביאו להסתבכותו הכלכלית של החייב מהווים שיקולים מרכזיים מבחינת בית המשפט הדן בעניינו.

הוכחת אופן יצירת החובות בשקיפות מלאה

בית המשפט עומד על אופן יצירת החובות (לדוגמא, האם בשל מעשים בלתי חוקיים), יחסו של החייב לנושים (האם זלזל בהם או היה אדיש כלפיהם), יצירת סיכונים כספיים נוספים חרף התדרדרות מצבו הכלכלי של החייב וכדומה. הנטל בעניין תום ליבו של החייב רובץ לפתחו של האחרון. דהיינו, עליו להוכיח לבית המשפט כי הוא לא נפל דופי בהתנהלותו. הלכה פסוקה היא כי הליך פשיטת הרגל הינו הליך אשר זכה לכינוי "חסד המחוקק" וזאת משום שהוא מאפשר לסייע לחייבים לקום על רגליהם חרף אי יכולתם לשאת במלוא חובם לנושיהם.

אי לכך, בתי המשפט נוטים "לדקדק בציציותיהם" של חייבים המבקשים ליהנות מהגנות פקודת פשיטת הרגל. מוטל על החייב להיות גלוי וכן מול כונס הנכסים הרשמי, כאשר זה מבקש ממנו מידע רלבנטי. בתי המשפט קבעו לא אחת כי לא מדובר ב"תוכנית כבקשתך". לאמור, החייב איננו יכול להחליט מה למסור לכנ"ר ומה לנצור. הוא איננו יכול להחליט כי חומר מסוים איננו דרוש לכונס וכאשר "יש ספק אז אין ספק". דהיינו, כאשר החייב מתלבט באשר לחומר פלוני, הלכה פסוקה היא כי עליו להכריע לכיוון מסירתו. "אחת ממשמעויות תום הלב הינה - מתן אפשרות לכונס הנכסים הרשמי להגיע לתמונה מלאה", נפסק ללא אחת.

במקרה דנן, החייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל הציג גרסה עמומה בנוגע לאופן צבירת חובותיו. בית המשפט מתח ביקורת על האחרון וקבע כי "לא ניתן לקבל בקשה כגון דא, העומדת מאחורי גרסת טלאי על גבי טלאי וטענות כלליות בלבד". הודגש כי כאשר חייב מבקש להסביר כי הסתבכותו הכלכלית הייתה בתום לב, עליו להרים את הנטל המדובר כדבר דבור על אופניו. החייב במקרה זה טען כי כשנתיים לפני הגשת הבקשה, העסק בבעלותו החל להתדרדר מבחינה כלכלית וזאת בשל "שיקים חוזרים, אי תשלום תמורה על ידי לקוחות ומעשי עוקץ". אמר ולא הוסיף.

בית המשפט קבע כי לא ניתן לקבל את בקשתו על סמך טענות אלה. לדוגמא, נקבע כי "מי שטוען כי הסתבך בחובות בגין מעשי עוקץ והפלתו בידי נוכלים, שומה עליו לפרוש טענות ולדייק בהם, וזאת על מנת שיהיה ניתן לבסס ולבחון את דבריו". זאת ועוד, הודגש כי החייב לא הגיש לגורמי החוק תלונות בגין מעשי העוקץ, וזאת למרות שהם הוצגו כמעשי מרמה רחבי היקף. "טענת תרמית שמורה למקרים מתאימים, או אז נדרש הטוען 'ברחל בתך הקטנה' לפרט מהי התרמית וליתן פרטים מזהים של אלה אשר נטלו חלק בתרמית, אחרת טענתו לא תישמע", קבע השופט.