www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

תום לב בתקופת צבירת החובות

פשיטת רגל הינה מעין "גלגל הצלה" לחייבים שנקלעו למצוקת חובות והם אינם מסוגלים לפרוע את התחייבויותיהם כלפי הנושים. עם זאת, לא מדובר בהליך אשר נועד לכל חייב וחייב. מטרתה של פשיטת הרגל הינה לסייע לחייבים שמצבם הכלכלי התדרדר לעברי פי פחת חרף תום ליבם. לדוגמא, חייב אשר פיזר שיקים ללא כיסוי, למרות שהוא ידע כי מדובר בהמחאות שלא תפרענה, לא יוכל ליהנות ממטריית פקודת פשיטת הרגל.
מדוע יש לבחון את תום ליבו של החייב בבקשה לפשיטת רגל?

הכרזה על חייב כפושט רגל מטיבה עמו מאד. בסוף ההליך, החייב מקבל "הפטר" ולמעשה פטור מחובותיו (חרף אי נשיאה במלוא הסכום). על-כן, במצב בו היוזמה לפתיחה בהליך פשיטת הרגל מגיעה מצד החייב, מתעורר החשש לניצול ההליך לצורך התחמקות מחובות. מסיבה זו, בקשות לפשיטת רגל מצד החייב נבחנות ביתר קפידה טרם אישורן. הכרזה על חייב כפושט רגל מחייבת איזון בין זכויות החייב וזכויות נושיו. בשל כך, ההגנה על האינטרסים של הנושים, כמו גם ההגנה על האינטרס בשיקום חיי החייב, כפופים לעיקרון תום הלב.

דרישתו המרכזית של בית-המשפט מהחייב היא שהוא יוכיח כי התנהלותו בעת צבירת החובות הייתה בתום לב. סעיף 18ה לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), מסמיך את בית המשפט לדחות בקשה לפשיטת רגל או לקבלה לפי מבחן תום הלב. בית המשפט בוחן האם התנהל החייב בתום לב במשך שתי תקופות זמן שונות: על חייב לנהוג בתום-לב גם בעת צבירת החובות וגם לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל. מאמר זה מתמקד בתום-לב החייב במהלך צבירת חובותיו.

מהם המבחנים להתנהלות בתום לב בעת צבירת חובות?

חייב אינו יכול להתנהל בחוסר אחריות, לבזבז כספים ולצפות שבית המשפט יאפשר לו להשתחרר מחובותיו הנצברים. בבחינת תום הלב של החייב בעת צבירת החובות, בית המשפט שוקל שיקולים רבים. בנוגע ליצירת החובות עצמם, בית המשפט בוחן האם החובות נוצרו תוך רמייה, תוך אי אכפתיות כלפי הנושים וסיכון כספם, מתוך כוונה לברוח מהנושים, או תוך כדי כוונה להבריח נכסים. כמו כן, בית המשפט בודק האם החובות נוצרו כתוצאה מאי-חוקיות כלשהי. בנוסף לכך, בית המשפט עומד על התנהגות החייב בכל הנוגע למניעת הידרדרותו הכלכלית. דהיינו, האם החייב נקט בפעולות כדי למנוע או למזער את אותה הידרדרות? פעולות כאלה יכולות להיות, לדוגמא, ניצול הזדמנויות שונות לקבל כספים.

במסגרת מבחן תום הלב, בית המשפט בוחן את כל התנאים והנסיבות אשר גרמו לצבירת החובות ובודק את הקשר בין התנהגות החייב לצבירת חובות אלה. כך למשל, פיזור התחייבויות כספיות ללא כיסוי מהווה התנהגות שלא בתום-לב. חשוב לציין כי הנטל להוכחת תום הלב בעת צבירת החובות הוא על החייב. באם החייב אינו מרים נטל זה, בית המשפט לא יאשר בקשתו לפשיטת רגל.

דוגמאות להתנהלות שלא בתום לב מתוך הפסיקה

הפסיקה לאורך השנים קבעה כי דרכי התנהלות שונות של חייבים מהוות התנהלות בחוסר תום-לב: הקמת עסקי-שווא, הימורים, אי ניצול יכולת החייב כדי להגדיל הכנסתו לצורך פרעון חובותיו, חתימה על ערבויות כאשר החייב כבר צבר חובות, הקמת עסק בתחום בו כשל עסקו הקודם של החייב, ניהול חיים בזבזניים וראוותניים תוך כדי שקיעה בחובות וכדומה. בפקודת פשיטת הרגל מצויים סעיפים המסייגים מתן "הפטר", בין היתר המחוקק קבע כי אי ניהול פנקסי חשבונות כמקובל המראים במידה מספקת את פעולותיו העסקיות של החייב במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת פשיטת הרגל מהווה סייג שכזה. סייג זה נתפס על ידי בית המשפט כהתנהלות בחוסר תום לב לצורך הכרזה על פשיטת רגל (עם זאת, אי ניהול פנקסי חשבונות בתקופה הקודמת לשלוש השנים המדוברות בפקודה אינה בהכרח התנהגות בחוסר תום לב).

מנגד, בית המשפט קבע מצבים שלא יחשבו להתנהלות בחוסר תום לב, למשל ניהול עסק בניגוד לחוק אינו מהווה התנהלות בחוסר תום-לב לצורך דחיית בקשה לפשיטת רגל, אלא אם העסק מתנהל באי-חוקיות קשה הפוגעת מהותית בתקנת הציבור. חשוב לציין כי עקב תיקון פקודת פשיטת הרגל בשנת תשנ"ו, ייתכן כי הלכות אלה ישתנו בעתיד. חשוב לציין כי המצבים המובאים מפי הפסיקה אינם מהווים חלק מרשימה סגורה. לבית המשפט שיקול דעת רב והוא יכול לקבוע מצבים אחרים ככאלה המעידים על חוסר תום לב מצד החייב בעת צבירת חובותיו.

לסיכום,

כדברי נשיא בית המשפט העליון לשעבר ברק "אין כל הצדקה לתת "קרש הצלה" לחייב אשר בא לבית-המשפט בידיים שאינן נקיות, ואין כל הצדקה לפגוע בנושים כדי לסייע למי שנהג בחוסר הגינות ובחוסר יושר." מסיבה זו, בית המשפט אינו מעניק לכל חייב שאינו מסוגל לפרוע חובותיו מעמד של פושט רגל ופעמים רבות הבקשה נדחית על-ידי בית המשפט. על החייב המבקש מבית המשפט שיכריז עליו כפושט רגל קיים נטל להוכיח כי פעל בתום-לב בעת צבירת החובות וכי לא לקח על עצמו חובות אלה בהסתמכך על כך שבעתיד יקבל "הפטר" מהם.