www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

חוב כספי, מהו?

אנשים נוטלים על עצמם התחייבויות כספיות מדי יום - משכנתא, אשראי, המחאות, ערבות אישית ועוד. כאשר צרכי החיים גוברים וגובה ההוצאות עולה, אדם עלול למצוא עצמו תחת נטלם של חובות רבים. לעתים, נדמה כי היציאה מסבך החובות איננה נראית באופק, אולם חשוב להכיר את דרכי ההתמודדות עם החובות, על מנת לעשות בהם שימוש יעיל אשר יקל על החייב בדרך לפתיחת דף חדש ושיקום כלכלי.

חוב כספי יכול להיות תשלום בגין עסקה, החזר הלוואה, החזר משכנתא, מסים שונים, מזונות וכדומה. ישנם חובות שאינם כספיים - למשל חיוב בחוזה לבצע שירות או לספק מוצר. במידה וחייב אינו עומד בחוזה שכזה, ניתן לפנות לבית המשפט ולקבל פסק דין הקובע סכום פיצוי. במקרים כגון דא, החוב הופך להיות כספי ובר אכיפה בלשכה להוצאה לפועל. כאשר מועד הפירעון מגיע והנושה לא מקבל כספו, הוא יכול לפנות לאמצעים שונים על מנת לגבות את החוב: מכתבי התרעה, מאת הנושה עצמו או מאת עורך דין; פתיחת תיק בהוצאה לפועל ובמצבים מסוימים- בקשה לפשיטת רגל.

מהי דרך הפעולה העדיפה כאשר מקבלים מכתב התרעה?

מבחינת החייב, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם החובות היא לנסות ולהגיע לפשרה עם הנושים, עוד לפני שנפתח תיק בהוצאה לפועל. חשוב לפעול מהר ולא לדחות את הטיפול בכך. כדאי לחייב לפנות לנושים ולנסות להגיע להסדר כלשהו (למשל, באמצעות פריסת החוב לתשלומים). לעתים, הסדר שכזה יעיל גם עבור הנושה, שכן הוא לא יאלץ לשאת עוד בעלויות עורך דין ועלויות פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

הוצאה לפועל

במידה ולא הושגה פשרה, הנושה יכול לפתוח לחייב תיק בהוצאה לפועל לצורך גבייה. עם פתיחת התיק בלשכת הוצאה לפועל, על הלשכה למסור לחייב אזהרה, בה נכללים פרטי הלשכה בה נפתח התיק ומספרו, פרטי הזוכה ובא כוחו, מקור החוב, הוראות לחייב והסברים. כמו כן, מצורף שובר לתשלום החוב. באזהרה מוזהר החייב כי עליו לשלם את החוב במלואו תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה. במהלך תקופה זו, החייב רשאי להגיש התנגדות. באם לא התנגד במועד, יוחזק החייב כמודה בחוב.

במידה ואין באפשרותו של החייב לשלם את מלוא החוב במועד שנקבע, עליו להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל לחקירת יכולת תוך 20 יום (באם מדובר בפסק-דין, שטרות חוב, מזונות או משכון) או 30 יום (אם מדובר בתביעה מסוג קצוב). לעתים, מצורף צו חיוב בתשלומים לאזהרה הקובע תשלומים חודשיים לפירעון החוב. במידה ולא מצורף צו שכזה או במקרה והתשלומים גבוהים מדי ביחס ליכולת החייב, האחרון רשאי לבקש צו שכזה לפי יכולתו הכלכלית.

בכל מקרה, גם אם החייב עומד בתשלומים חודשיים שנקבעו לו, עם חלוף 20 יום ממתן האזהרה לחייב, הזוכה רשאי לנקוט בהליכים שונים באמצעות הלשכה להוצאה לפועל, בין היתר בהטלת עיקולים. עיקול הינו פעולה משפטית המופנית נגד בעליו של נכס או המחזיק בו, ומטרתה להגביל את יכולת השימוש בנכס ולהוביל לפירעון החוב לטובת הזוכה.

חשוב לציין כי אם הלשכה להוצאה לפועל מכירה בהיות החייב מוגבל באמצעים ומאשרת לו תשלומים עתיים זעומים, מוטלות על החייב מגבלות רבות - עיכוב יציאה מהארץ, איסור על שימוש בכרטיס אשראי ועוד. כמו כן, ככל שעובר הזמן, החוב צובר ריבית גבוהה מאד והזנחת הטיפול בתיק שנפתח בהוצאה לפועל עשויה לגרום לחוב המקורי להתנפח למימדים עצומים תוך זמן קצר.

פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל הינה המוצא האחרון עבור חייב, וזאת כאשר הוא איננו מסוגל לשאת בחובות. הליך זה מתחיל עם הגשת בקשת פשיטת רגל (על ידי החייב או על ידי הנושה). לאחר הגשת הבקשה הנ"ל, בית המשפט נותן צו כינוס נכסים לנכסי החייב. צו זה למעשה מגן על נכסי החייב ומעבירם לרשות כונס הנכסים הרשמי. כונס הנכסים הרשמי מבצע חקירה, בה הוא בוחן את נכסי החייב, הכנסותיו וחובותיו. כונס הנכסים אף עורך אסיפות נושים, בהן הנושים מחליטים מה לעשות בנכסי החייב ודנים באפשרות להגיע להסדר או לפשרה עם החייב.

במידה והשגה פשרה, היא מובאת לאישור בית המשפט. אם לאו, על בית המשפט להכריע אם להכריז על החייב פושט רגל. לצורך ההכרזה, בית המשפט בוחן את דו"ח כונס הכנסים הרשמי, את טענות הצדדים ואת הראיות המונחות לפניו. בית המשפט אף בוחן את תום ליבו של החייב לאורך תקופת צבירת החובות ותקופת הזמן אשר החל מעת הגשת בקשת פשיטת הרגל. עם ההכרזה על פשיטת רגל, עוברים נכסי החייב לנאמן והם ניתנים לחלוקה. הנאמן מוכר את נכסי החייב ומעביר את התמורה המתקבלת עבורם לקופת פשיטת הרגל. מקופה זו, מחלק הנאמן תשלומים (דיבידנדים) לנושים. בסופו של ההליך, בית המשפט רשאי לתת צו הפטר לחייב אשר פוטר אותו מחובותיו באופן מלא. יודגש כי ישנם חובות מסוימים (לדוגמא, מזונות קטינים) מהם לא ניתן לקבל הפטר.

על החייב לדעת כי לאורך ההליך - גם לפני ההכרזה עליו כפושט רגל, הוא עלול להיות מחויב בתשלומים עתיים ויכולות לחול עליו מגבלות כגון עיכוב יציאה מן הארץ, הגדרתו כלקוח מוגבל בבנק, איסור שימוש בכרטיס אשראי, איסור על כהונה בתפקידים מסוימים בתאגיד ועוד.

לסיכום,

אדם אשר מוצא עצמו בחובות צריך להכיר את האפשרויות העומדות בפניו. חשוב מאד לא להזניח את החובות אלא לטפל בהם מהר. דרך הפעולה הטובה ביותר הינה ליצור קשר עם הנושה עוד לפני שנפתחו הליכי גבייה רשמיים ולנסות להגיע להסדר תשלומים המוסכם על שני הצדדים. ברגע שנפתח תיק בהוצאה לפועל, עשוי החוב לתפוח במהרה. כמוצא אחרון, במידה והחייב אינו יכול לעמוד בתשלומים עליו להתחיל בהליך פשיטת רגל, אשר בסופו יוכל לקבל הפטר מחובותיו, הפטר אשר ייתן לו את האפשרות לנסות לשקם את חייו ולהתחיל מחדש.