www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

פשיטת רגל - יתרונות וחסרונות

בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או על ידי נושה. כך או כך, מדובר במערכת מורכבת של שחקנים הכוללת גם את בית המשפט המחוזי, הנאמן, כונס הנכסים הרשמי, עורכי דין המייצגים את הצדדים, צדדים שלישיים ועוד. פשיטת רגל הינה הליך אשר טומן בחובו יתרונות וחסרונות שונים, הן מבחינת הנושים והן מבחינת החייב.

יתרונות וחסרונות מבחינת החייב

חייב אשר נרדף על ידי נושים במסגרת הליכי הוצאה לפועל סובל פעמים רבות מסנקציות כגון עיקולים ואף פקודות מאסר. לעיתים, חובותיו של החייב הינם כה גדולים עד אשר אין ביכולתו לעמוד בפירעונם. במקרים אלה, ייתכן בהחלט כי החייב יהיה מעוניין להפסיק את מרדף הנושים וזאת על ידי בקשה לפשיטת רגל. עם הגשת הבקשה על ידי החייב, הוא יבקש לשלם את כפי יכולתו ולזכות להפטר מחובותיו. לבקשה זו החייב מצרף גם בקשה להפסקת הליכי ההוצאה לפועל כנגדו. במידה ובית המשפט יכריז עליו כפושט רגל, הליכים אלה אכן יעוכבו.

על פי רוב, הנאמן או בית המשפט יתריעו בפני החייב כי הליך פשיטת הרגל יבוטל במידה והוא לא יעמוד בתנאים אשר נקבעו לו. במקרה זה, החייב עלול לחזור להליכי ההוצאה לפועל ולהתמודד עם הנושים. ישנם מקרים בהם החייב לא יהיה מעוניין בפשיטת רגל, וזאת חרף מצבו הכלכלי הקשה. לדוגמא, חייב אשר פעל להבריח נכסים בטרם התמוטט מבחינה כלכלית עלול להיפגע בהליכי פשיטת רגל (המאפשרים התחקות אחר העברות נכסים עד עשר שנים לאחור). כמו כן, חייב אשר מסוגל לשאת בתשלום החובות, יעדיף לפנות להליכי ההוצאה לפועל וזאת משום שהליך פשיטת רגל עלול להיות ארוך, מתיש, ולטמון בחובו חסרונות גדולים עבורו. בין חסרונות אלו ניתן למנות עיכוב יציאה מהארץ, סטיגמה חברתית שלילית, פיקוח על מעשיו של החייב בידי נאמן, הגדרתו כלקוח מוגבל בבנק ועוד.

יתרונות וחסרונות מבחינת הנושה

מבחינת הנושה, היתרון המרכזי והמשמעותי ביותר בהגשת בקשת פשיטת רגל לבית המשפט המחוזי הינה האפשרות להתחקות אחר נכסים מוברחים, כביכול, של החייב. על פי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל, נכסים מוברחים הינם נכסים אשר הועברו ללא תמורה או בתמורה פחותה, בחוסר תום לב, וזאת אף שנים רבות לפני פשיטת הרגל. נושה אשר סבור כי החייב איננו מבריח נכסים, יעדיף לפעול כנגד האחרון במסגרת ההוצאה לפועל, וזאת משום שהליכים אלה הינם אגרסיביים והם כוללים אפשרויות רבות של הטלת סנקציות כגון עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ, פקודות מאסר וכדומה.

מקרים נוספים בהם הנושה יבחר בהליך פשיטת רגל הינם כאשר הוא חש כי החייב נוקט בהעדפת נושים, דהיינו תשלום חובות לנושים אחרים על פניו. כמו כן, לעיתים, הליכי ההוצאה לפועל אינם מצליחים להביא לפירעון חובותיו של החייב לנושה. במקרים כגון דא, ייתכן והנושה יבחר לקבל חלק מן החוב, וזאת בבחינה "יותר טוב קצת מכלום".