www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

פשיטת רגל, למי זה מתאים?

פשיטת רגל הינה הליך אשר נועד להתמודד עם סיטואציה בה חייב איננו מסוגל לשלם את חובותיו, או הנושים חשים כי החייב מבריח נכסים או נוקט בהעדפת נושים. במידה והחייב הוא זה אשר מגיש את בקשת פשיטת הרגל, עליו להוכיח שחובותיו גבוהים מסכום מינימאלי המתעדכן מעת לעת (16,910 ₪ נכון לשנת 2012). כמו כן, הוא צריך לצרף לבקשת פשיטת הרגל דין וחשבון אשר מתייחס למועד הגשתה ולתקופה הכוללת את שתי שנות המס אשר קדמו למועד הגשת הבקשה.

תצהיר זה צריך להיות ערוך על פי תקנות פשיטת הרגל ועליו לכלול נתונים כגון פרטים בנוגע להכנסות החייב, פרטים באשר להוצאות וחובות שונים, ציון שמות הנושים ופרטיהם, פירוט נכסי החייב (לרבות זכויות בתאגידים ומניות), פרטים שונים הידועים לחייב (לדוגמא, נכסי בן זוג, הוצאות ילדים קטינים או בגירים החיים עימו וכדומה). החייב צריך לצרף לבקשה כתב וויתור כלפי כונס הנכסים הרשמי אשר מהווה למעשה הרשאה בכתב מטעמו בנוגע להסכמה בדבר מסירת מידע ופרטים אודות הכנסותיו, חבויותיו, הוצאותיו וכדומה. בבקשת פשיטת הרגל, החייב מפרט גם את הטענה אשר בגינה נמנע ממנו לשאת בעול חובותיו.

חשוב לדעת כי פשיטת רגל איננה מתאימה לכל אחד. היות ומדובר בהליך ארוך ומורכב, אשר יש לו השלכות עתידיות על החייב מבחינת חייו הכלכליים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם מוגשת בקשה לפשיטת רגל. לדוגמא, חייבים אשר חובותיהם נצברו שלא בתום לב (לדוגמא, בגין הימורים או ניהול עסק כושל בחוסר תום לב) אינם זכאים להיכנס בגדריה של הפקודה. כמו כן, חייבים אשר פעלו לשם הברחת נכסים בטרם התמוטטותם הכלכלית צריכים לדעת כי פקודת פשיטת הרגל מאפשרת התחקות אחר העברות של נכסים עד עשר שנים באופן רטרואקטיבי.

עם זאת, פשיטת הרגל בהחלט מתאימה למקרים בהם אדם נקלע לחובות (אפילו בגין רשלנות ואף רשלנות רבתי) בתום לב והוא מעוניין באופן כנה ואמיתי "לצאת מהבור". במקרים כגון דא, ייתכן כי פקודת פשיטת הרגל הינה מטריית ההגנה הטובה ביותר עבורו והיא זו אשר תאפשר לו לצאת לדרך כלכלית חדשה ולשקם את חייו. ניהול נכון של הליכי פשיטת הרגל מזכה את החייב בצו הפטר מחובותיו, מסיים את התעמרות הנושים באחרון, ויכול להיות "קרש הצלה" של ממש.

לאיזה נושה זה מתאים?

ישנם מקרים בהם בקשת פשיטת רגל מוגשת על ידי נושה. העילות להגשת בקשה מצד הנושה הינן רבות ומגוונות. על פי רוב, נושים מעוניינים בהליכי הוצאה לפועל וזאת משום שבפשיטת רגל הם נאלצים להתמודד מול נושים אחרים וכלל לא מובטח להם מלוא חובם. דהיינו, בפשיטת רגל מכונסים נכסי החייב ומתמורתם מחולקים דיבידנדים לנושים השונים על בסיס סדר עדיפויות, יחסי קדימות וכדומה. אי לכך, ייתכן בהחלט כי נושה פלוני יקבל רק חלק (אפילו קטן) מחוב החייב כלפיו. אימתי נושים יבחרו בהליכי פשיטת רגל? על פי רוב, במקרים בהם קיים חשש להעדפת נושים או הברחת נכסים. כמו כן, ישנם מקרים בהם הליכי ההוצאה לפועל אינם מצליחים להביא לגביית החובות והנושה מחליט כי עדיף "ציפור אחת ביד משתיים על העץ". דהיינו, הוא מעדיף לקבל חלק מהחוב, ולא להיאבק עם החייב שנים רבות מבלי לקבל דבר.

על מנת שנושה יוכל להגיש כנגד חייב בקשת פשיטת רגל, עליו לעמוד בתנאים הבאים:
  1. החוב אשר החייב חב לנושה איננו נמוך מסכום מינימאלי הקבוע בחוק והמתעדכן מפעם לפעם (84,543 ₪ נכון לשנת 2012). בית המשפט רשאי לחרוג מסכום זה בכפוף לנימוקים שיירשמו.
  2. החוב המדובר הינו "סכום קצוב בכסף אשר החייב צריך לשלם אותו מייד ו/או בעתיד הקרוב".
  3. החייב ביצע "מעשה פשיטת רגל" בשלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה על ידי הנושה.
  4. מקום מושבו של החייב בישראל או שבשנה שלפני הגשת הבקשה החייב גר בישראל כרגיל או היה לו עסק או בית מגורים בארץ. כלל זה יפה גם למקרים בהם החייב היה מעורב בשותפות ובעלות בעסקים בישראל בשנה שלפני הגשת הבקשה.