www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

כינוס נכסים

הליך פשיטת רגל הינו הליך אשר מאחוריו עומדות שתי מטריות מרכזיות. מבחינת החייב, הליכי פשיטת הרגל יכולים להביא אותו בסופו של היום לקבלת צו הפטר. דהיינו, לפטור מחובותיו והזדמנות לפתיחת דף כלכלי חדש. מבחינת הנושים, פשיטת הרגל יכולה לסייע להם לגבות את החוב כלפיהם כאשר הליכי ההוצאה לפועל אינם מועילים, וכן למנוע מהחייב להבריח את נכסיו ולהתחמק.

הליכי פשיטת הרגל מתחילים עם הגשת בקשה בעניין לבית המשפט המחוזי. עם הגשת הבקשה, ובמידה ובית המשפט מקבלה, ניתן צו כינוס לנכסי החייב. כונס הנכסים הרשמי, בנעליו כנאמן זמני בהליך, פועל לשם עמידה על חובותיו ונכסיו של החייב. הליך כינוס הנכסים עובר לידיו של הנאמן לאחר שבית המשפט דן בעניינו של החייב בחלוף מספר חודשים. מדובר בהליך מורכב וזאת משום שקיימות טענות שונות בעניין זה אשר יכולות להיות מועלות על ידי הצדדים. לדוגמא, חייב יכול לטעון כי נכס מסוים צריך להיות מוחרג מהליך הכינוס וזאת משום שהוא משמש אותו לעבודתו.

להלן מספר מאמרים העוסקים בסוגיית כינוס הנכסים בהליכי פשיטת רגל.עיכוב הליכים בפשיטת רגל
אחת הסיבות המרכזיות אשר בגינן חייבים מחליטים לפנות לפשיטת רגל הינה התעמרות נושים. דהיינו, החייב פונה להליכי פשיטת הרגל בשל מרדף נושים המתדפקים על דלתותיו והליכי אגרסיביים מטעם ההוצאה לפועל המפרים את שגרת חייו ומונעים ממנו אורח חיים תקין. יתרון מרכזי של פשיטת הרגל...
קראו עוד
כונס הנכסים הרשמי
כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) הינו רשות מנהלית ברת סמכות שלטונית בנושאים הנוגעים לפשיטת רגל (כמו גם פירוק חברה והוצאה לפועל). בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או על ידי אחד מנושיו. כונס הנכסים הרשמי מעורב בהליכי פשיטת הרגל למן הגשת בקשת פשיטת הרגל. בטרם מגיעה...
קראו עוד
נכסים בני חלוקה בכינוס נכסים
פשיטת רגל הינה מצב משפטי המכיר באי יכולת החייב לעמוד בחיובים אשר נטל על עצמו. הליך זה נפתח עם הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי החייב או הנושים. במידה ובית המשפט מקבל את הבקשה, הוא נותן צו כינוס נכסים לשם התחקות אחר נכסי החייב. כונס הנכסים הרשמי פועל מעתה על מנת לכנס את...
קראו עוד