www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

פסקי דין

עו"ד קארין ברגינסקי הצליחה לבטל 76% מהחוב
מחיקת חובות הינו הליך אשר במסגרתו חייב יכול למצוא מזור למצוקותיו הכלכליות כאשר הוא איננו רואה את "האור בקצה המנהרה". כל אדם אשר נאלץ להתמודד עם חובות מול גורמים שלישיים, יודע שמדובר במצוקה אשר הינה הרבה מעבר לעניין פיננסי. אין ספק אפוא כי חובות עלולים ליצור בעיות...
קראו עוד
מבטחים והליכי פשיטת רגל
מבטחים הינה קרן ייחודית אשר מבוטחים במסגרתה כספי פנסיה של עובדים רבים. במקרים בהם אדם נקלע לחובות כלכליים, ייתכן והוא יבקש להכריז עליו כפושט רגל. לא אחת, כונס הנכסים הרשמי יבקש להתחקות גם אחר כספי הפנסיה של פושט הרגל. להלן דוגמא למקרה בו מבטחים סירבה להעביר את כספי...
קראו עוד
דחיית בקשה להגשת תביעת חוב באיחור
תביעת חוב אשר הוגשה על ידי נושה כנגד חייבים שהינם בני זוג נדחתה על ידי כונס הנכסים הרשמי, וזאת כאשר האחרון שימש כנאמן בפשיטת רגל שהתנהלה כנגד החייבים. התביעה נדחתה בגין איחור בהגשתה ובשל "העדר טעם מיוחד אשר היה יכול להצדיק את האיחור המדובר". הנושה לא אמר נואש והגיש...
קראו עוד
התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד
רע"א 1332/05 יהושע רוזנצוויג נגד בנק לאומי לישראל בע"מ סעיף 5(6) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חייב אשר איננו מציית להתראת פשיטת רגל מבצע למעשה מעשה פשיטת רגל. מעשה פשיטת רגל הינו עילה להגשת בקשת פשיטת רגל כנגד החייב על ידי נושה. דהיינו, בקשה להכניס חייב במסגרת פשיטת רגל. עם...
קראו עוד
כתובה בפשיטת רגל
פש"ר 2393-09 חייבים רבים נאלצים לבקש סיוע ממטריית פשיטת הרגל, וזאת משום שהם אינם מסוגלים לשאת בחובותיהם. להלן דוגמא למקרה כאמור. בעל חויב בתשלום כתובה לאשתו במסגרת הליכי גירושין, וזאת לפי פסק דין שניתן בעניין בבית הדין הרבני. במקביל, הבעל היה נתון תחת הליכי פשיטת רגל...
קראו עוד
תשלום חודשי בפשיטת רגל ללא נוכחות החייב
רעא 8025/11 בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי הנושה (סעיפים 3-16 לפקודת פשיטת רגל), או על ידי חייב (סעיפים 17-18). כאשר החייב מגיש את הבקשה, שומה עליו לצרף דין וחשבון מפורט לבקשתו. בין היתר, החייב נדרש לפרט את הכנסותיו, נכסיו, חובותיו והוצאותיו. כמו כן, עליו לפרט לגבי...
קראו עוד
אכיפת צו פשיטת רגל שניתן בחו"ל
פש"ר 6403-09 האם ניתן לאכוף בישראל צו פשיטת רגל אשר ניתן כנגד חייב בחו"ל, וזאת כאשר יש לאחרון נכסים בארץ הקודש? סוגיה אשר זהו עניינה הונחה לפתחו של בית המשפט המחוזי בירושלים. השופט, דוד מינץ, קבע בפסק דין תקדימי כי ניתן לענות על שאלה זו בחיוב. בפסק הדין נקבע כי אין מניעה...
קראו עוד
חוב מזונות לאחר קבלת הפטר בפשיטת רגל
תמש (ב"ש) 52425-05-10 פלוני נ' אלמונית סעיף 71 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חובות אשר חלו על החייב טרם מתן צו הכינוס, או חובות אשר חלו עליו לפני מתן צו הפטר על בסיס התחייבות עובר למתן צו הכינוס, הינם חובות בני תביעה בהליכי פשיטת רגל. סעיף 72 לפקודה קובע כי חוב מזונות אשר מגיע...
קראו עוד
עוקץ גרם לקריסה כלכלית, האם פשיטת רגל בתום לב?
פשר (חי') 10814-07-09 אחד העקרונות החשובים ביותר העומדים בבסיסה של פקודת פשיטת הרגל הינו עיקרון תום הלב. היות והליכי פשיטת רגל יכולים בהחלט לסייע לחייבים אשר אינם מסוגלים לפרוע חובם, והיות והליכה בנתיב זה עלולה לפגוע בצדדים שלישיים "חפים מפשע" (נושי החייב), בתי המשפט...
קראו עוד
פתיחת עסק למרות חובות הינה התנהלות בחוסר תום לב
פשר (חי') 9125-09-10 הליכי פשיטת הרגל מקפלים בתוכם שתי מטרות עיקריות. ראשית, מדובר בהליכים אשר נועדו לסייע לחייב לפתוח דף חדש, וזאת בהתאם לקיומן של נסיבות מתאימות. שנית, הליכים אלה מאפשרים לנושים, אשר לא עלה בידם לגבות את חובם בהליכי ההוצאה לפועל, להביא לכינוס נכסי...
קראו עוד